Postrojenje za prečišćavanje vode – Frankenfels

Ovde možete pregledati jedno od naših postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenje Frankenfels (Donja Austrija).


Postrojenje za prečišćavanje vode