Tretman vode

ACON Environment GmbH isporučuje bilo koju vrstu tretmana za vodu u kontejnerskoj verziji. Od ultrafiltracije do postrojenja za desalinizaciju morske vode za proizvodnju vode za piće, a takođe i za biofiltraciju ili prečišćavanje otpadnih voda.