Sistem za ultrafiltraciju

Za proizvodnju vode za piće iz površinske vode

Naš prenosni sistem ultrafiltracije čisti do 2500m3 površinske vode dnevno. To znači da otprilike 15.000 ljudi može zadovoljiti svoje potrebe za svežom vodom.

Jedinica za ultrafiltraciju je modularna i može se transportovati u 20 ″ i 40 ″ kontejnerima. Uređaj je potpuno unapred instaliran i spreman za rad. Jednostavan je za upotrebu. Kapacitet jedinice može varirati zbog nestabilnih uslova priliva.

Ultrafiltracija, koja pripada membranskim postupcima filtriranja, je tehnologija vođena filtriranjem pod pritiskom.

Pretpostavlja se da je protok ili protok filtrata približno 80l / m2h. Ukupni oporavak biljke iznosi oko 90% priliva sirove vode (za FNU <2). Oko 10% dotoka mora biti ispušteno u kanalizaciju kao voda za ispiranje.

Čišćenje se može obavljati jednom ili dva puta dnevno takozvanim “chemical enhanced backwash” (CEBW) sa jedinjenjem natrijum-hipohlorita zbog dezinfekcionih razloga. Pored toga, detaljnije čišćenje se mora obavljati svaka tri meseca.

Osnovni dijagram procesa membrane filtracije je prikazan na grafiku br. 1:

Postoje različite metode za čišćenje dovodne vode i za proizvodnju sveže vode za piće. Na sledećoj stranici su prikazani različiti procesi kontaminacije i čišćenja. Zavisno od zagađenosti dovodne vode, postupci čišćenja se mogu koristiti shodno situaciji.